Tomie

(9=45/5 voters)

Daiei, 1998, Color, 95mins.

Producers: Tsuchikawa Tsutomu
Matsushita Jun'ichi
Hirata Mikihiko
Higashi Yasuhiko
Director: Oikawa Ataru
Based on the comic:
"Tomie" series by Itou Junji (published by Asahi Sonorama)
Writer: Oikawa Ataru
Photo: Suzuki Kazuhiro(I)
Music: Futami Hiroshi
Kimura Toshihiro
Other: Pierre Suda ... special make-up
Cast: Kanno Miho ... Kawakami Tomie
Nakamura Mami ... Izumisawa Tsukiko
Douguchi Yoriko ... Hosono Tatsuko, a woman phychoanalyst
Taguchi Tomorowo ... Harada Shouji, a detective
Kusano Kouta ... Saiga Yuuichi
Rumi ... Yoshinari Kaori
Mizuhashi Kenji ... Yamamoto Takeshi
Itou Junji ... a member of the Identification Section of the police
Naraoka Sumi
Ono Yoshirou
Takahashi Hidetoshi
Egawa Kae
Yamagami Kenji
Matsuzaka Wakako
Kajiwara Aki
Nukumizu Youichi
Suzuki Ikkou
Konami Kayo
Kobayashi Akihiko
Inoue Erika
Yoshida Youko
Keyword: Immortal
Video: Daiei / Art Port, APR-0018, 16000 yen
Series: Tomie (Series)


Your Rate: