Rasetsu no ie (TV Series)

(6.166=37/6 voters)
trans. The Demon's House
TV Asahi, 1998, Color

Directors: Kojima Kyuu
Ezaki Mio
Based on the comic:
"Rasetsu no ie" by Ide Chikae
Writer: Ezure Takashi
Music: Honda Toshiyuki
Other: Sharan-Q ... theme song
Cast: Katou Noriko ... Ogura Youko
Hosaka Naoki ... Ogura Takashi
Yamamoto Youko ... Ogura Ayano
Tamura Ryou ... Ogura Takao
Itou Kazue ... Ogura Suzuka
Sawamura Ikki ... Shinoda Itsurou
Satou Hitomi (I) ... Ogura Saeko
Watanabe Yuki ... Shinjou Fumiko
Akaza Miyoko ... Togoshi Shizue
Nami Etsuko ... Miyaji Mitsue
Hashizume Kouichi ... Miyaji Seiji
Anada Tarou ... Togoshi Mamoru
Kinomiya Ryouko ... narration
Plot: Youko married into the Ogura family. Ayano, a mother-in-law, was heard upon Youko abnormally, for example, to curse and kill Youko's unborn baby.
Keyword: ushinokoku-mairi


Your Rate: