World Apartment Horror

(8.2=41/5 voters)

Sony Music Entertainment, 1991.04.05, Color, Streo, Vista size, 97mins.

Producers: Koeda Mitsuhisa
Oosaki Hironobu
Katou Etsuhiro
Kazama Yasuhisa
Director: Ootomo Katsuhiro
Story: Kon Toshi
Writers: Nobumoto Keiko
Ootomo Katsuhiro
Photo: Shinoda Noboru
Music: Nomura Kimio
Orher: Tochino Yukitomo ... tattoo painter
Cast: Tanaka Hiroki ... Itta
Nakamura Yuuji ... Hide
Nakagawa Kimiko ... Misaki
Nagumo Yuusuke
Shimizu Hiroshi(I) ... Kokubu
Degawa Tetsurou ... Kazuo
Komatsu Kousaku
Oh Fwa-Ron ... Chan
Ahamed Abud Zaido
Mojo Mustapha
Jerry Pangirinan
Jazz Cutz
Lee Tai Shin
Cho Mei Ken
Sho Kei Ko
Nakai Miho ... a woman announcer
Yanai Makoto
Nimota Ken
Koike Takeshi
Kuroda Michihiro
Keywords: Southeast Asian Monsters, Voodoo
Video: SME Visualworks/ Intermedia, SVWV-3033, 3800 yen
DVD: SME Visualworks/ Sony Music Entertainment, SVWB-5009, 4500 yen, with Trailer (2001.8.22)


Your Rate: