Youkai tengoku (VIDEO)

(7.5=15/2 voters)

1986, Color

Producers: Yamada Michiyo
Naruyama Yasutoshi
Hanada Yoshikazu
Director: Tezuka Makoto
Story: Tezuka Makoto
Writers: Tezuka Makoto
Urasawa Yoshio
Photo: Fujisawa Jun'ichi
Music: Ogasawara Hiroshi
Other: Kimura Takeo ... production drsigner
Haraguchi Tomoo ...SFX
Cast: Ishigami Mitoshi ... Shurinosuke
Amihama Naoko ... Matsuhime
Stephen P. Majek ... an astronaut
Alexander Kairis ... an astronaut
Ibu Masatou ... Aoi Hyougo
Hayami Noriko ... Aoi Chiyo
Ichikawa Isamu ... Takichi
Florence
Umezu Kazuo ... Gonsuke
Tezuka Osamu(I) ... a Shinto priest
Mizuki Shigeru ... a pligrim
Baba Noboru ... a pligrim
Imai Moe ... ayakashi
Saitou Rinko ... a young lady
Amamoto Hideyo ... Umeemon
Nagai Ichirou ... the voice of Umeemon
Miyaguchi Jirou ... Genzou
Iizuka Shouzou ... the voice of Gonzou
Ago Isamu ... Yasu
Kamiya Akira ... the voice of Yasu
Nishimura Mutsumi ... Sen
Hidaka Noriko ... the voice of Sen
Plot: On the moon, an american astronaut get the illusion about Japanese monsters in Samurai age.
Keywords: Japanese Monsters, kappa
Video: Pony Canyon, V100F1410


Your Rate: