Youjo densetsu Siren (VIDEO)

trans. Legend of the witch Siren
(5=10/2)

1993, Color, 85mins.

Director: Takano Ryuuichi
Based on the novel(?):
Mutsuki Mitsuo
Writer: Sanoba Biichi
Photo: Kuramochi Takehiro
Music: Inoue Takahiro
Cast: Watanabe Minayo
Asou Mamiko
Matano Seiji
Yokosuka Masami
Kawamatsu Riyuu
Sakairi Hiroko
Nishina Mari
Ban Naoya
Cho Ban-Ho
Keyword: Witch
Series: See "Youjo densetsu Siren (Series)".
Video: Tokuma, TKVU-60612
Tokuma, TKVU-60818
LD: Tokuma, TKLU-50143


Your Rate: