Youjasou no maou

trans. Lord of the Serpent-House
Shin-Toho, 1957.10.22, B&W, 74mins.

Producer:Ookura Mitsugu
Director:Magatani Morihei
Writers: Akasaka Chougi
Doi Michiyoshi
Photo:Morita Shigeru
Music:Nagase Sadao
Cast: Akechi Juuzaburou ... Hayadori Gorou
Uehara Ken ... Uemura a inspector
Egawa Ureo ... Dr.Sakurada
Wakasugi Katsuko ... Akuri
Jack Altenbai ... Dr.Stanley
Seto Reiko ... Nokata Mitsuko
Yamaguchi Minako ... Hayadori Yasuko
Mimura Toshio ... Narai a detective
Kokonoe Kyouji ... Yoshioka a detective
Ogasawara Shoujirou ... a hunchbacked man
Kikuchi Souzaburou ... a beast man
Plot:Dr.Sakurada creat a beast man at the his house called Serpent-House and plan to rule over the world.
Keywords:Mad Scientist, Altered People


Your Rate: