Yabu no naka

(7.25=29/4 voters)
trans. In the Wood

Image Factory IM, 1996.5.18, Color, 88 mins.

Producers: Ichimura Masayuki
Morita Kazuto
Motojima Akio
Nishimura Futoshi
Director: Satou Hisayasu
Based on the novel:
"Yabu-no Naka" by Akutagawa Ryuunosuke
Writer: Natori Takashi
Photo: Ashizawa Akiko
Music: Endou Koujii
Cast: Matsuoka Shunsuke ... Morikawa Nakamasa
Sakagami Kaori ... Kanazawa Masago
Hosokawa Shigeki ... Kanazawa Takehiro
Shiraishi Hitomi ... a shrine maiden
Zeeko Uchiyama ... a lumberman
Takasugi Kou ... Tajoumaru
Nakazono Hiromi ... Sakin
Suzuki Asao ... young Nakamasa
Satou Mirai ... young Masago
Keyword: Ghost, Japanese Monsters
Video: Image Factory IM, IFJV-185, 15800 yen


Your Rate: