Senrei

(9.5/76/8 voters)
trans. Baptism
a.k.a. BAPTISM OF BLOOD

Argo Pictures, 1996.02.24, Color, Vista size, 93mins.

Producers: Sakai Toshihiro
Itou Umeo
Uemura Tooru
Kokushou Kouji ... planner
Okamoto Tourou ... planner
Yoshida Haruhiko
Takemoto Katsuaki
Arai Hideo
Director: Yoshiwara Ken'ichi
Based on the comic:
"Senrei" by Umezu Kazuo
Writer: Yoshiwara Ken'ichi
Photo: Takatsuka Tadashi
Music: Torsten Rasch
Other: Yoshiwara Ken'ichi ... special make-up design
Cast: Imamura Rie ... Wakakusa Sakura
Akikawa Risa ... Wakakusa Izumi
Amihama Naoko ... Tanigawa Kazuyo
Tago Chihiro ... Tanigawa
Yoshida Mie ... young Izumi
Kajima Shin'ya
Kobayashi Ai
Gou Tatsuya ... Meredith
Umezu Kazuo ... a man in the mad house
Narazaka Atsushi
Wada Shuu
Matsuki Hideki
Kakeda Makoto
Suwa Tarou
Plot: Uehara Matsuko, who was ex-movie star Wanaka Izumi, planed to exchange her brain for her daughter Sakura's in order to get forever beauty.
Keywords: Biology, Enfants terribles
Video: Vap, VPVT-65127, 15800 yen


Your Rate: