Purusian Blue no shouzou

trans. Portrait in Purusian Blue

Toho, 1986.07.26, Color, 95mins.

Director: Taga Eiten
Story: Matsui Gorou
Writer: Nishioka Takuya
Photo: Oooka Shin'ichi
Music: Anzen Chitai
Cast: Tamaki Kouji
Takahashi Kaori
Harada Mieko
Isozaki Akiko
Tamura Takahiko
Tateishi Yuka
Murakami Hiroaki(I)
Nagao Gouichirou
Kusano Kouta
Video: Kitty


Your Rate: