Oshie to tabisuru otoko

trans. Man Who Travels With A Pressed Picture

1994.03.26, Color, 84mins.

Director: Kawashima Tooru
Based on the novel:
"Oshie-to Tabisuru Otoko" by Edogawa Ranpo
Writers: Kawashima Tooru
Satsukawa Akio
Photo: Machida Hiroshi
Music: Ueno Kouji
Cast: Hamamura Jun
Wshio Isako
Fujita Tetsuya
Amamoto Hideyo
Ameya Norimizu
Tatara Jun
Masutomi Nobutaka
Yamazaki Hako
Ise Kaito
Masuda Yoshio
Gotou Kazuo
Video: Bandai, BES-1052, 16000 yen


Your Rate: