Obake kago

trans. Monster Palanquin
Daiei, 1956.03.04, 50mins.

Producers: Sakai Shin
Takakuwa Yoshio
Director: Hirotsu Mitsuo
Writer: Tamikado Toshio
Music: Watanabe Urato
Cast: Natsume Shunji
Komachi Rumiko


Your Rate: