Mangetsu no kuchizuke

trans. Kiss under a Full Moon
a.k.a. Mangetsu no kuchizuke: Joshikou no kaidan

Toho, 1989, Color, 95mins.

Producer: Miyake Yuuji
Director: Kaneda Ryuu
Writers: Kaneda Ryuu
Fukushi Toshiya
Photo: Saitou Masahiro
Cast: Fukatsu Eri
Terawaki Yasubumi
Matsumura Akiko
Kawashima Tomoko
Yamamoto Terumi
Miyake Yuuji
Ogura Hisahiro
Mitani Etsuyo
Keyword: Love Magic
Video: Amuse, AMV-0139, 9800 yen
DVD: Amuse, ASHB-1335, 2635 yen (2003.12.5)


Your Rate: