Maka! Fushigi Suspence 1 (VIDEO)

trans. Strange suspence 1
1992.02.21, Color, 70mins.

Directors: Sakuma Nobu
Kodama Takshi
Muramatsu Takeshi
Writers: Makabe Toshiyuki
Horiuchi Yasuhiro
Takahashi Moeka
Music: Sahara Kazuya
Endou Kouji
Cast: Nakamura Yuuji ... Akio
Kojima Miyuki ... Noriko
Mitani Noboru ... a fortuneteller
Shimojou Atomu ... Norio
Kiuri Mirai ... Mami
Mizuno Miki ... Miyuki
Hagiwara Sachika ... Maiko
Miura Rika
Terawaki Shuuji
Series: Maka! Fushigi Suspence 2 (VIDEO)
Video: Japan Home Video, KF-5288


Your Rate: