Kyuuketsuki Gokemidoro

(9.833=59/6 voters)

trans. Gokemidoro a Vampire
a.k.a. GOKE BODY-SNATCHER
a.k.a. GOKE, BODY SNATCHER FROM HELL *1

Shochiku, 1968, Color, 84mins.

Producer: Inomata Gyou
Director: Satou Hajime
Writers: Takaku Susumu
Kobayashi Kyuuzou
Photo: Hirase Shizuo
Music: Kikuchi Shunsuke
Cast: Yoshida Teruo ... Sugisaka Ei
Satou Tomomi ... Asakura Kazumi
Kou Hideo ... Teraoka Hirofumi
Kaneko Nobuo ... Tokuyasu
Takahashi Masaya ... Saga Toshio
Kusunoki Yuuko ... Tokuyasu Noriko
Katou Kazuo(II) ... Hyakutake
Yamamoto Toshihiko ... Matsumiya
Kitamura Eizou ... Mano Gouzou
Kathy Horan ... Niel
Nishimoto Hiroyuki ... a chief pilot
Keywords: Invader, U.F.O., Amoeba, Vampire
Video: Shouchiku, SB-0263, 3800 yen
DVD: Shouchiku Home Video, DA-2196, 2800 yen (2007.1.27)


Thanks for Information: Jules Carrozza sama *1
Your Rate: