Kyouren no onna shishou

a.k.a. THE LOVE-MAD TUTORESS
a.k.a. THE PASSION OF A WOMAN TEACHER
Nikkatsu, 1926, B&W

Director: Mizoguchi Kenji
Based on the kaidan-banashi:
"Shinkei Kasanegafuchi" by San'yuutei Enchou I
Writer: Kawaguchi Matsutarou
Photo: Yokota Tatsuyuki
Cast: Nakano Eiji ... Fukami Shinkichi
Okada Yoshiko ... Ohisa
Sakai Yoneko ... Toyoshiga
Plot: See "Kasanegafuchi".
Keyword: Grudge Ghost


Your Rate: