Kaidan jorei torokegoshi

trans. Ghost story: a rapt waist of a woman ghost
Katou eizou koubou, 2014.8.1, Color, R-18 rated

Director: Katou Yoshikazu
Writer: Kamata Kazutoshi
Photo: Sou Yuuwa
Cast: Mizuki Risa ... Rem
Sakura Moe
Hoshino Yuzu ... Chiho
Okada Tomohiro
Yamamoto Sousuke
Ogawa Mami