Shouwa gokudou kaiibun: Zingaira

trans: Strange tale of gangsters in Showa period: Zingaira

2014.6.28. Color, 80 mins.

Director: Kondou Keiji
Writer: Kondou Keiji
Cast: Masaki Souji ... Sajiki Jintou
Takatou Fuu ... Kuze Saburouta
Ibusuki Gou ... Sudou
Honekawa Michio Kamijou Nobuaki
Yamato Katsumi ... Agata
Mizusawa Ayame ... "Hako-iri-musume"
Torico ... "Kugutsu-musume"
Mick Iriki
Suzaku-no Hagi
Saido Masaharu
Official site: orustaksoft.co.jp