Pupa (TV series)


2014.1.9. - , Color, each 3 mins.. an animated TV show

Director: Mochizuki Tomomitsu
Based on the comic:
"Pupa" by Mogi Sayaka
Music: Moka (Konishi Kayo & Kondou Yukio)
Cast (voice): Shimazaki Nobunaga ... Hasegawa Utsutsu
Kido Ibuki ... Hasegawa Yume
Yusa Kouji ... Onijima Shirou
Narumi Kyouko ... Maria
Noto Mamiko ... Hasegawa Sachiko
Tsuda Kenjirou ... Hotoki
Ise Mariya ... little Utsutsu
Mikami Shiori ... little Arita Youhei
Kurosawa Yurika ... Arita sisters
Keyword: Virus, Cannibalism
DVD: (2014.3.28)
Blu-ray: (2014.3.28)
Official site: pupa-anime.com