Macchi uri no satsujin shoujo (DVD)

trans. The Little Match Killer Girl

2014.4.18, Color, 70 mins.

Director: Tomomatsu Naoyuki
Writers: Tomomatsu Naoyuki
Momochi Yuuko
Cast: Ogawa Rin
Fujita Hiroshi
Horiken.
Tsuda Jun
Momoha
Kageyama Hidetoshi
An
Onizuka Ami
Kuroki Ayumi
Sakura Moe
DVD: Grassoc, FNT-0012 (2014.4.18)