Jouji

trans. Love affair

Cineaste & Inter Film, 2013.10.25, Color, 112 mins.

Producer: Ikeda Hironori
Director: Hayama Youichirou
Writers: Tanimura Noriko
Hayama Youichirou
Photo: Kawai Shouhei
Other: Umezawa Souichi ... special makeup
Cast: Morishita Yuuri ... Shinohara Eriko
Ozeki Shinji ... Sakurai Ryou
Iwai Shimako ... a hotel employee
Kuroda Kouhei
Misaki Mahiro