Mitewaikenai toshi densetsu (DVD)

trans. Urban legends you must not watch

2013.9.6 , Color, 90 mis., 10 episodes

Director: Terauchi Koutarou
Writer: Terauchi Koutarou
Cast: Takahashi Yui ... Hina ("Shashin")
Rena (from Vanilla Beans) ... Chisato ("Saisei")
Nanami Haruka ... Keiko ("Jukai")
Shuri ... Shouko ("Kagome kagome")
Yamamura Michi ... Shouko's grandmother ("Kagome kagome")
Kobayashi Azusa ... Hitomi ("Mieru")
Fukatsuki Yuria