Kamisama, Pan kattekoi!

trans. Buy some bread, God!
English title. PARADOX LOVE

Umbrella, 2013.3.30, Color, 34 mins.

Director: Horii Aya
Writers: Kurokawa Mie
Horii Aya
Photo: Uchida Takeshi
Music: hoto-D
Other: Uchida Takeshi ... VFX
Cast: Iwasaki Tomohiko
Tsujioka Masato
Takagi Yui
Aoda Nayu
Furusato Tomomi
Yuuki Hikaru
Kumashiro Kiyomi
Arai Takako
Yabusaki Emi
Wakasa Hiromi
Sakura mai
Katsumata Atsusuke
Shimano Chihiro
Nishimoto Momo
Yoshika
Tani Hiroyuki
Noma Seishi
Shirahata Shin'ichi
Ootomo Hisashi
Kino Yoshiharu
Aoki Kazuya
Araki Shougo
Ogiwara Shino
Yamamoto Mariko
Mori Sanami
Honma Kayoko
Matsui Riko
Misaka Chieko
Murata Keiji
Plot: Kuroda began to imitate the company's senior Tabei who had sex with one hundred women. Ishii tries to shoot a documentary film of Kuroda...
DVD: Grasso, TKYV-29 (2013.6.5)