Vampire Heaven (TV series)


2013.4.12 - , Color

Director: Seta Natsuki
Writer: Seta Natsuki
Cast: Oomasa Aya ... Sakurako
Honda Tsubasa ... Komachi
Hiraoka Yuuta ... Hayato
Keyword: Vampire