Garo: Yami wo terasu mono (TV series)

trans. Garo: The one who shine in the Darkness
2013 , Color

Director: Yokoyama Makoto
Story: Amemiya Keita
Cast: Kuriyama Wataru
Aoki Tsunenori
Ikeda Jun(ya
Nanri Miki
Series: Garo (series)
Official site: garo-project.jp