Shi to kanojo to boku (TV series)

trans. Death and Her and Me
TV Asahi & MMJ, 2012.9.21, Color

Producers: Kuroda Tetsuya ... general producer
Funatsu Kouichi
Tooda Kouichi
Yamaki Kaoru
Director: Tsukamoto Renpei
Based on the comics:
"Shi to kanojo to boku" series byKawaguchi Madoka
Writer: Ochiai Masayuki
Cast: Mine Azusa ... Tokino Yukari
Ichikawa Tomohiro ... Matsumi Yuusaku
Sakurai Atsuko ... Takeuchi Natsumi
Plot: Yukari can see ghosts and they promote friendship.
Keyword: Spiritual powers
Official site: tv-asahi.co.jp