Ni channel no noroi Vol.8 (DVD)

trans. Curse of 2 channel Vol.8
aka. 2 channel no noroi Vol.8


Jolly Roger, 2012.9.5, Color, 90 mins,

Producer: Oohashi Takafumi
Director: Yuuyama Naoki
Cast: Satou Mutsumi
Sakamoto taiga
Tsubouchi Mamoru
Kajinuma Moeka
Ishii Yutaka
Fukatsuki Yuria
Takasaki Rion ... Hayami Asuka
Nakano Kenji
Yasuda Yasushi
DVD: Klockworx, KWX908 (2012.9.5)
Series: "Ni channel no noroi"