Neo Ultra Q (TV series)


Tsuburaya Production & WOWOW, 2013, Color

Directors: Ishii Gakuryuu (aka. Ishii Sougo)
Irie Yuu
Nakai Yasutomo
Taguchi Kiyotaka
Music: Miyauchi Kunio
Fukuda Yasuhiko
Cast: Tanabe Seiichi ... Haibara Jin
Takanashi Rin ... Watarase Emiko
Onoue Hiroyuki ... Shiroyama Shouhei
Shimada Masahiko ... Prof. Yashima
Tasumi Aoi ... Assoc. prof. Tange
Nagatsuka Keishi ... narrator

Yamashita Rio (eps 8)