Hitori-kakurenbo gekijou-ban: Shin-Toshi densetsu

trans. Lonely hide-and-seek the movie: True urban legend

2012.9.1, Color

Producers: Fujimoto Itaru
Oohashi Takafumi
Komamiya Kiyoko
Ueno Kyousuke
Hirano Takayuki
Sakai Akira ... assitant
Director: Torii Yasutake
Writer: Iyoku Naoto
Photo: Torii Yasutake
Cast: Nonaka Misato (from AKB48) ... Kurata Sakura
Ayukawa Taiyou ... Tsukamoto Kousuke
Kaechi Momoko (from GirlActry) Matsumoto Yui
Maki Kousuke
Hashikura Yasuhiko
Tara
Tanaka Ryouko ... Youko a teacher
Plot: Kurata Sakura and Tsukamoto Kousuke are high school students and belong to a movie club. They begin to make a film about an urbun legend called 'Lonely hide-and-seek'.
Keyword: Urban Legend
Official site: manchikan.com
Series: Hitori-kakurenbo (series)