Anata no shiranai kowai hanashi: gekijou-ban

trans. Scary stories which you don't know: the movie

2012, Color, 75 mins.
Producer: Oohashi Takafumi
Director: Kawamura Kiyoto
Writer: Hiroki Toshifumi
Cast: Morita Suzuka
DVD: Difference, DC-014 (2012.7.6)
Series: "Anata no shiranai kowai hanashi (series)"