Keitai kanojo +

a.k.a. Keitai kanojo plus
trans. Mobile girlfriend plus

Geneon Universal Entertainment, 2012.9.5, Color

Director: Tsukikawa Shou
Based on the novel:
"Keitai kareshi +" by Kagen
Writer: Tsukikawa Shou
Cast: Aizawa Rina
Shison Jun
Ogino Karin
Mikami Shiori
Shirasu Jin
Asa Tomomi
Kaechi Momoko
Oka Misaki
Takahashi Hikaru
Uda Takuya
Sakura Nodoka
DVD: Geneon Universal Entertainment (2012.9.5)
Series: "Keitai kareshi / kanojo (series)"