Keitai kareshi +

a.k.a. Keitai kareshi plus
trans. Mobile boyfriend plus

Geneon Universal Entertainment, 2012.8.3, Color

Director: Tsukikawa Shou
Based on the novel:
"Keitai kareshi +" by Kagen
Writer: Tsukikawa Shou
Cast: Morita Suzuka
Maeyama Takahisa
Tsuda Minami
Momose Misaki
Tsuneyoshi Rie
Ooyama Masashi
Imai Yasuhiko
Makita Tetsuya
DVD: Geneon Universal Entertainment (2012.8.3)
Series: "Keitai kareshi / kanojo (series)"