Souginin: Undertaker

a.k.a. UNDERTAKER
2012 , Archeron pictures, Color, 64 mins.

Producer: Hosoya Hikaru
Director: Kawamatasu Naoyoshi
Writer: Kawamatasu Naoyoshi
Photo: Kanda Hajime
Music: Tomura Masayoshi
Other: Nakada Akiteru ... S.F.X Toyoshima You ... V.F.X Hakamada Yuuji ... animation
Yamamoto Naoki ...weapon master
Sano Meguru ... zombie coreographer
Kawamaoto Naohiro ... action director
Cast: Kobashigawa Yoshito
Souma Shinta
Kumakura Yuina
Ooyama Usagi
Wakabayashi Tetsuyuki
Kawaguchi Setsuko
Asano Tomoka
Sengoku
Harada Bunmei
Minami Natsuki
Enokimaru Uta
Ishihara Tatsumi
Seki Morio
Masumitsu Tetsuya
Toyoshima Rie
Shibasaki Akane
Tomita Minoru
Inadome Masaki
Yoshida Hiroyuki
Saitou Yoshimasa
Yamaura Sakae
Keyword: Zombie