Anata no shiranai kowai hanashi 4 (DVD)

trans. Scary stories which you don't know Part 4

2012.3.23, Color
Producers: Oohashi Takafumi
Kawashima Masanori
Directors: Koroyasu Yuusuke
Kawamura Kiyoto
Writer: Hiroki Toshifumi
Photo: Tani Yasuo
Cast: Suzuki Fumina
Shimizu Ayaka
Usami Nana
Utsunomiya Hanae
Nobukuni Teruhiko
DVD: Midship, (2012.3.23)
Series: "Anata no shiranai kowai hanashi (series)"