Rekishi horror: Mukashi hontou ni atta kowai hanashi

trans. Historical Horror: Scary Stories Which Happened A Long Time Ago
2012.1.19, Color, Omnibus

Director: Sasaki Tomonori
Music: Matsui Eiko
Cast: Satou Yui
Nitou MIsaki
Ishihara Atsumi
Katayama Ryou
Sugimoto Yuu
Takahashi Shunji
Shizuka
Gotou Sayaka