Kishibe-chou kidan: Tanbou-hen

trans. Strange stories of Kishibe-town: Investigation Part


2012, Color

Director: Hayashi Kazuyoshi
Cast: Mizusawa Nako ... Kuroe Miu
Yokota Ami ... Kanashiro Tomoko
Achiwa Ryousuke ... Yamamoto Mitsuru
Saeto ... Hazama Hajime
DVD: TO Entertainment, TOBA-67 (2012.8.31)
Continues: "Kaitokutan: Kishibe-chou kidan"