Youkai ningen Bemu (2011) (TV series)

trans. Bemu the Monster People
Nihon TV, 2011.10 - , Color

Producers: Kawano Hidehiro
Harafuji Kazuteru
Ookura Hiroko
Koizumi Mamoru
Directors: Kariyama Shunsuke
Sakuma Noriyoshi
Based on the Animated TV show:
"Youkai ningen Bemu"
Writer: Nishida Masashi
Music: Sakita Hajime
Cast: Kamenashi Kazuya (from Kat-Tun) ... Bemu
An ... Bera
Suzuki Fuku ... Bero
Kitamura Kazuki ... a police detective
Emoto Akira ... A nameless man / Ogata Shinsaku
Hori Chiemi ... Natsume Nahoko
Ishibashi Anna ... Ogata Koharu
Sugisaki Hana ... Natsume Yui
Nagaoka Tasuku ... Tsuji Naoki
Hirota Reona ... Machimura Hidemi
Agata Morio ... Ogata Hiroyasu
Furutachi Kanji ... Tougou Shuuichi
Continues: "Eiga Youkai ningen Bemu"