Another


2011.6, Color

Producers: Inoue Shin'ichirou ... exective
Shiina Tamotsu ... planner
Kobayashi Tsuyoshi
Shimoda Atsuyuki
Hara Kimio ... co-producer
Oikawa Yoshiyuki ... line producer
Director: Furusawa Takeshi
Based on the novel:
"Another" by Ayatsuji Yukito
Writers: Tanaka Sachiko
Furusawa Takeshi
Photo: Kikumura Tokushou
Other: Tateishi Masaru ... SFX supervisor
Cast: Yamazaki Kento ... Sakakibara Kouichi
Hashimoto Ai ... Misaki Mei
Nakayama Erina
Related to: "Another (TV series)"