Norowareta power spot (DVD)

trans. Cursed spiritual places

2011.8.26, Color, 70 mins., 5 episodes

Producers: Oohashi Takafumi
Kawashima Masanori
Director: Uchida Naoyuki
Writer: Kanayama Keisuke
Photo: Imai Tetsurou
Cast: Miyoshi Erika
Nagai Tsutomu
Takaku Chigusa
Asamori Yukiko
Suzuki Seina
DVD: midship, MPD-10191 (2011.8.26)