Rashoumon: Kichiku no maguwai

trans. Rashomon: Intercourse of brutes

Star Board, 2011.7.16, Color

Director: Kawasaki Hiroyuki (II)
Based on the short novel:
"Rashoumon" by Akutagawa Ryuunosuke
Cast: Handa Sasa
Oosawa Tsukushi ... Toki
Shijimi
Numata Daisuke
Satomi Youko
Matsubara Makoto
Kawasaki Hiroyuki (II)
Hayakawa Takeshi
Suzuki Shouichi
Minami Tomoyuki
Yuki
Arai Akie
Yuzawa Tsutomu