Enkiri-mura: Dead End Survival

trans. A village for dissolution of a relationship: Dead End Survival

"Enkiri-mura" seisaku iinkai, 2011.10.15, Color, 3-D film

Director: Tsubaki Kouichi
Story: Tsubaki Kouichi
Writer: Tsubaki Kouichi
Cast: Fujie Reina (from AKB48)
Yagami Ren
Okada Mayuka
Ishikawa Ryouma
Takai Miho
Yamamoto Saori
Kasahara Ryouji ... a producer
Hamada Mitsuo
Isomura Midori
Saiki Shigeru
Izumi Yuka
Kawaguchi Takahiro
Okamura Youichi
Morimoto Hiroshi
Mochizuki Ichika ... Kjima Yuina
Plot: TV crew from Tokyo visit a village where there is a legend of the evil sprit called Enkiri-sama.