Shikei dot net Turn Zero (DVD)

trans. Execution.net
aka. Shikei.net: Turn Zero

2011.5.3, Color, 72 mins.

Producers: Hara Keijirou
Oohashi Takafumi
Kawashima Masanori
Director: Sakamaki Ryouta
Writer: Hiroki Toshifumi
Cast: Inoue Nami
Hokumen Takeshi
Sugiyama Shun
Haruno Megumi
Matsumoto Yuudai
Kosaki Emiri
Ishizaki Chabetarou
Yamamoto Chihiro
DVD: Albatross, ALBSD-1418 (2011.5.3)
Follows: "Shikei dot net"