Rojiura no Coppelius

trans. Coppelius at a back alley
aka. Bloody Lady: Rojiura no Coppelius (DVD title)

Oka Cinema & Petit Le Pilier, 2011.2.5, Color, Omunibus

Director: Kawasaki Hiroyuki (II)
Writers: Kawasaki Ribon
Kawasaki Hiroyuki (II)
Photo: Ootaka Masahiro
Maro
Nakase Kei
Music: Yuzawa Tsutomu ... words and music
Other: Hori Jun ... special makeup
Cast: Maeda Kouji
Inoto Fumi
Horikoshi Tomisaburou
Morihisa Tomoyo
Horie Mariko
Shimizu Masako
Tsukinaga Ichirou
Kubo Nozomi
Ueno Yukiko
Yamanaka Yuuki
Shijimi
Kurachi Ayano
Numata Daisuke
Sannomiya Eiko
Satomi
Wada Eri
Namikawa Daisuke
Suzuki Shouichi
Minami Tomoyuki
Numata Shingo
Matsubara Makoto
DVD: J.V.D., JVDD-1463 (2011.7.8)


Your Rate: