Katariya: Saikyou toshi densestu (DVD)

trans. Katariya: Most scary urbun legend

2011.1.28 , Color, 70 mins., Omunibus

Producers: Oohashi Takafumi ... exective
Nakano Hisashi ... exective
Kawashima Masanori
Tsuruoka Daijirou
Itabashi Akihisa
Directors: Ichinose Yuuji
Uchida Naoyuki
Writers: Ichinose Yuuji
Uchida Naoyuki
Photo: Imai Tetsurou
Cast: Hayashi Miki
Mochizuki Miasuzu
Haruno Megumi
Mouri Yuki
Katayama Ryou
Hokumen Takeshi
Asamori Yukiko
DVD: Midship, MPD10101 (2011.1.28)


Your Rate: