Shiawase ni narenai kanashii hana: Noroi no drive

trans. Unfortunate flower: Cursed drive
aka. Noroi no drive: Shiawase ni narenai kanashii hana (dvd title)

Music Cinemas Japan, 2010.8.7, Color, 87 mins.

Producers: Kohama Keitarou
Kusunoki Chiharu
Washizu Masamitsu
Director: Yamamoto Jun'ichi
Based on the book:
"Fuyu no hana" by Funky Nakamura
Writer: Yamamoto Jun'ichi
Photo: Miyazawa Tadamasa
Music: Inukai Shinji
Tagawa Yuu
Cast: Oosawa Mikio ... Kimura
Shirasu Keiko
Aikawa Yuzuki
Harihara Shigeru
Shimizu Kiriko
Sonoda Shinji
Miura Yuusuke
Saki Nana
Iguchi Yui
Nakajima Satomi
Nishikata Tatsuya
Suwa Tarou
Takimoto Yuni
Namiki Shirou
Ujigami Ichiban
Shokakuya Chitose
Ushidaki Senka
Plot: Kimura a used car dealer got a blue Camaro. It was possessed by a evil ghost of a woman.
Keyword: Urban Legend
DVD: Magical, MADS-123 (2010.11.2)


Your Rate: