Paranormal Activity dai 2 shou: Tokyo Night

trans. Paranormal Activity chapter 2: Tokyo Night

Presidio, 2010.11.20, Color

Director: Nagae Toshikazu
Writer: Nagae Toshikazu
Cast: Nakamura Aoi ... Yamano Kouichi
Aoyama Noriko ... Yamano Haruka
Yoshitani Ayako
Kujirai Kousuke
Morinaga Maoya
Yamada Noriyuki
Matsubayashi Shinji
Tsumura Kazuyuki
DVD: Happinet, BBBJ-8673 (2011.3.4)
Blu-ray: Happinet, BBXJ-2011 (2011.3.4)


Your Rate: