Kaiki daisakusen (TV Series)

(8.2=41/5 voters)
trans. Operation Mysterious

TBS, 1968.09.15-1969.03.09, Color, 30mins.

Producer: Tsuburaya Eiji
Directors: Iijima Toshihiro
Tsuburaya Hajime
Jissouji Akio
Suzuki Toshitsugu
Kobayashi Tsuneo
Nagano Taku
Andou Tatsumi
Nakaki Shigeo
Fukuda Jun
Mitsuda Sai
Writers: Uehara Shouzou
Kinjou Tetsuo
Sasaki Mamoru
Wakatsuki Bunzou
Ichikawa Shin'ichi
Fukuda Jun
Takahashi Tatsuo
Fujikawa Keisuke
Tanabe Torao
Ishidou Toshirou
Yamaura Hiroyasu
Photo:Suzuki Kiyoshi
Nakamachi Takeshi
Music:Yamamoto Naozumi
Tamaki Hiroki
Cast: Suguro Homare ... Misawa Kyousuke
Kishida Shin ... Maki Shirou
Hara Yasumi ... Matoya Tadashi
Matsuyama Seiji ... Nomura Hiroshi
Kobashi Reiko ... Ogawa Saori
Kobayashi Akiji ... Inspector Machida
Taguchi Kei (Guest)
Sakurai Hiroko (Guest)
Hamamura Jun (Guest)
Sasaki Isao (Guest)
Hirata Akihiko (Guest)
Oomura Senkichi (Guest)
Takahashi Chouei (Guest)
Takano Hiroyuki (Guest)
Nishizawa Toshiaki (Guest)
Saitou Chiyoko (Guest)
Plot:SRI (Science Reserch Institute) try to solve the misterious cases what is used science for a wrong purpose.
Keywords:Mad Scientist, Vampire, Doll, Altered People, Snow-woman, kamaitachi, Stage magic, Communications network
Study book:"Kaiki daisakusen taizen" edited by Ogino Tomohiro, Shiraishi Masahiko and Nakano You. published by Fusousha, Tokyo, Japan. 200 yen (2001.9.25)
Video:Beam Entertainment, SHLY-520, 18000 yen
LD :(contains 10 episodes) (BOX)
Series : "Kaiki daisakusen"


Your Rate: