Neko ni tsukareta hanayome (TV)

trans. a Bride who is possessed by a cat
Tsuburaya production & Nihon TV, 1987.8.4, Color, 87 mins. [Mystery]

Director: Sawada Yukihiro
Based on the novel:
"Neko onna" by Awasaka Tsumao
Writer: Yamatoya Atsushi
Photo: Inagaki Hisao
Music: Kimori Toshiyuki
Cast: Izumi Pinko ... Maiko
Kazami Shingo ... Toshimasa
Okamoto Mai
Shimizu Kouji
Keyword: Ghost Cat


Your Rate: