Kaidan Shin-mimibukuro special, mae: Sugoi kao (TV)

trans. Ghosy Story of 'Shin-mimibukuro' special, front: Awful face

BS-TBS & King Record, 2009.7.2, Color, 50 mins.

Producers: Niwa Tamon Andrew
Yamaguchi Yukihiko
Suzuki Kousuke(I) ... co-producer
Director: Yoshida Akio
based on the book:
"Shin-mimibukuro" by Nakayama Ichirou & Kihara Hirokatsu
Writer: Miyake Ryuuta
Photo: Kita Nobuyasu
Music: Endou Kouji
Cast: Yamashita Rio ... Yayoi
Mashita Rena
Matsuo Yasuka
Iwashimizu kai
Nomura Suzuno
Aoyama MIdori
DVD: [Kaidan Shin-mimibukuro Zekkyou-hen, mae: Sugoi kao] King Record, KIBF-642 (2009.7.8)
Series: See "Kaidan Shin-mimibukuro (series)".


Your Rate: