Chou-youma densetsu, Uratsuki douji, jissha-ban:
Daiinshin fukkatsu-hen (VIDEO)

trans. Legend of Super Demon Uratsuki Douji, live action version: Capter of Great Obscene God's Rebirth.
a.k.a. EXORSISTER! VOL.4

Hokuto & Raizo, 1994, Color, 60 mins.

Producer: Pleasure Gotou
Director: Nakano Takao
Photo: Hasegawa Hideki
Music: Yabunaka Hiroaki
Cast: Hayashi Yumika
Inoue Anri
Ippongi Ban ... Karas Maria
Junk Saitou
Ooshima Jou
Katou Reijirou
Jacob Kotoku
Bravo Kawakami
Keyword: Tentacle
Video: Hokuto, SHD-48
Series: See "Chou-youma densetsu, Uratsuki douji, jissha-ban (VIDEO series)".


Mr. Nakano Takao, i appreciate your support and kindness.
Your Rate: