Anata no shiranai sekai I (VIDEO)

trans. the World you never know part.1
(Eps.1) Shinigami-touge (trans. Death's Pass)
(Eps.2) Noroi-yume (trans. Cursed Dream)
(Eps.3) Kabe (trans. Wall)

1991, Color

Directors: Konaka Kazuya (1)
Oohara Harunobu (2)
Imazeki Akiyoshi (3)
Writers: Konaka Chiaki (1)
Hamada Kanehiro (2)
Other: Niikura Iwao ... spiritual supervisor
Cast: Kobayashi Ayako (1)
Ookawa Katsumi (1)
Ban Naoya (1)

Iino Mayumi (2)

Kazami Shingo (3)
Kurihara Keiko (3)

Video: Vap, VPVW-62799
Series: Anata no shiranai sekai II (VIDEO)


Your Rate: